Improvizatsiya i kompozitsiya v dzhaze [L'improvisation et la composition dans le jazz]

Contenu

Improvizatsiya i kompozitsiya v dzhaze [L'improvisation et la composition dans le jazz]
Rostov-na-Donu
Pheniks
2008
rus
Muzykal'naya biblioteka [La bibliothèque musicale]
192
978-5-222-13911-0