Eddi Rozner: shmalyaem dzhaz, kholera yasna! : dokumental'nyj roman [Eddie Rosner: ............ ! : roman documentaire]

Contenu

Eddi Rozner: shmalyaem dzhaz, kholera yasna! : dokumental'nyj roman [Eddie Rosner: ............ ! : roman documentaire]
Nizhnij Novgorod
Dekom
2011
rus
Imena
355
978-5-89533-236-8
Ėddi Rozner
Library of Congress ISBN
ML419.R675 D73 2011