Tradicii orkestra dukhovykh instrumentov v ehvolyucii dzhaz-benda : 1890-1960-e gg. [Les traditions de l'orchestre des instruments à vent dans l'évolution du jazz-band : 1890-1960]

Contenu

Tradicii orkestra dukhovykh instrumentov v ehvolyucii dzhaz-benda : 1890-1960-e gg. [Les traditions de l'orchestre des instruments à vent dans l'évolution du jazz-band : 1890-1960]
Rostov-na-Donu
229
rus
Rostovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. S.V. Rakhmaninova
2008