Dzhaz kak iskusstvo artisticheskogo samovyrazheniya [Le jazz comme art de l'auto-expression artistique]

Contenu

Dzhaz kak iskusstvo artisticheskogo samovyrazheniya [Le jazz comme art de l'auto-expression artistique]
Kazan
224
rus
Kazanskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. N.G. Zhiganova
2009