Blå toner och svarta motiv: svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar Harding (Blue notes and black motifs: Swedish jazz poetry from Erik Lindorm to Gunnar Harding)

Contenu

Blå toner och svarta motiv: svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar Harding (Blue notes and black motifs: Swedish jazz poetry from Erik Lindorm to Gunnar Harding)
Stockholm
Östlings bokförlag Symposion
1993
swe
Symposion bibliotek
335
978-91-7139-132-2
Blå toner och svarta motiv
Library of Congress ISBN
PT9397.J39 E94 1993